Category: গণিত

উপক্রমণিকাঃ ‘মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীরবিস্মৃতির তলে–নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থিরআঘাতে না টলে।’                                                                                                 -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের আচরণগত…

Read more